VLAREMA 8: Asbestinventarisattest verplicht bij woningverkoop vanaf 2022

  • 14 januari 2021

Tegen 2040 moet Vlaanderen asbestveilig zijn. Daarvoor moeten we eerst in kaart brengen waar er overal asbest aanwezig is. Om dit mogelijk te maken, keurde de Vlaamse Regering via een wijziging van VLAREMA het juridisch kader goed voor een grootschalige asbestinventarisatie. Zo wordt in de loop van 2022 een asbestinventarisattest, kortweg asbestattest, verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. Dit attest beschrijft welke onderdelen van het gebouw asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig te beheren of te verwijderen. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken.

Gecertificeerde deskundigen  

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie kunnen een geldig asbestattest opmaken. Om dit persoonscertificaat te behalen, moeten kandidaten een verplichte opleiding volgen bij een erkende certificatie-instelling asbest en slagen in het eindexamen van de OVAM. Het bedrijf waarvoor ze werken moet over een procescertificaat beschikken. Door de OVAM erkende certificatie-instellingen volgen via audits en controles de kwaliteit van de persoons- en procescertificaten op.

Databank  

Om een geldig asbestattest op te maken, maakt de asbestdeskundige een asbestinventaris op volgens de richtlijnen van een inspectieprotocol. De gegevens worden ingegeven in de webtoepassing databank asbestinventarisatie. Na een correcte en volledige ingave levert de OVAM een geldig asbestattest af als onderzoeksrapport.  

Het VLAREMA bepaalt wie welke toegang heeft tot deze databank. Eigenaars zullen hun asbestattest kunnen raadplegen via de Gebouwenpas (vroegere Woningpas).

De VLAREMA-wijzigingen zijn voor de eerste keer principieel goedgekeurd en worden nu behandeld door de adviesraden MINA en SERV.

Meer info

Het wijzigingsbesluit vindt u hier terug.