VLAREMA: Nieuwe richtlijnen rond UPV en vrijwillige terugname

  • 15 maart 2021

Verkoop op afstand heeft een steile vlucht genomen. Helaas respecteren bedrijven die vanuit het buitenland rechtstreeks producten verkopen aan Vlaamse consumenten niet altijd de regels van de Vlaamse materialenwetgeving. Een ontwerp van wijziging van VLAREMA (het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) brengt hier verandering in. Een ander wijzigingsvoorstel regulariseert de vrijwillige terugname van afvalstoffen voor hergebruik of recyclage.

Verkoop op afstand

In het nieuwe voorstel worden online marktplaatsen verplicht op hun platform enkel leveranciers toe te laten die in orde zijn met Vlaamse regels rond uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat producenten voor bepaalde producten verantwoordelijk zijn voor hun inzameling en recyclage eens ze afval zijn geworden. Zij kunnen dit doen door zich lid te maken van een beheerorganisme dat de inzameling voor hen regelt. Op die manier wordt niet alleen beter gezorgd voor de recyclage van b.v. afgedankte apparaten, deze regeling draagt ook bij tot een gelijk speelveld tussen bedrijven die in Vlaanderen producten verkopen en bedrijven die dit online vanuit het buitenland doen. Laat een online marktplaats op zijn platform toch spelers toe die niet in regel zijn met de Vlaamse wetgeving, dan neemt zij zelf die verantwoordelijkheid over.

Vrijwillige terugname afvalstoffen

Een ander ontwerp van wijziging van VLAREMA biedt winkels de mogelijkheid om afvalstoffen vrijwillig terug te nemen voor hergebruik of recyclage. Deze mogelijkheid blijft wel beperkt tot die afvalstoffen die komen van producten die zij zelf verkopen. Kledingzaken mogen bijvoorbeeld enkel afgedankte kledij terugnemen, schoenwinkels enkel schoenen. Op die manier wordt een bestaande praktijk, die tot hiertoe juridisch in een schemerzone zat, geregulariseerd. In VLAREMA komen de voorwaarden waaraan zo’n vrijwillige terugname moet voldoen.

Meer informatie
De ontwerpwijzigingen van VLAREMA zijn hier terug te vinden.