VLAREMA - wijziging 8

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe VLAREMA?

Verplichte sloopvolging met traceersysteem om puin beter te recycleren

De Vlaamse Regering breidt het reeds verplichte sloopopvolgingsplan uit met een traceersysteem. Dit moet verzekeren dat het puin dat ontstaat bij sloopwerken, niet wordt vervuild met stoorstoffen zoals asbest. Zo kunnen we puinafval beter recycleren en hergebruiken.  

Lees verder

Asbestinventarisattest verplicht bij woningverkoop vanaf 2022

In de loop van 2022 wordt een asbestinventarisattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. Door het asbest te inventariseren, kunnen we Vlaanderen asbestveilig maken tegen 2040. De Vlaamse Regering keurde het juridisch kader goed via een wijziging in VLAREMA. 

Lees verder

Afvalinzamelaars zien mee toe op het sorteergedrag van bedrijven

De hoeveelheid bedrijfsrestafval moet tegen 2022 met 15 % zijn gedaald. Geen onhaalbare kaart, aangezien er nog vrij veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval terechtkomt. De oorzaak? Slechte sortering aan de bron. Daarom zullen afvalinzamelaars mee waken over de inhoud van de restafvalcontainer bij hun klanten. Er ligt een wetsvoorstel op tafel dat ervoor zorgt dat dat op een eenvoudige en uniforme manier gebeurt.

Lees verder

Selectieve inzameling matrassen

Sinds 1 januari 2021 kan iedereen in elk recyclagepark gratis afgedankte matrassen afleveren. Ook in de professionele sector, waaronder ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, vakantieparken en gevangenissen, zetten matrassenproducenten een selectieve inzameling op poten.

Lees verder


Geen bioafval meer in restafvalzak vanaf 2024

Huishoudens en bedrijven moeten vanaf 2024 bioafval gescheiden laten inzamelen, waarna het wordt vergistof gecomposteerd.

Lees verder

 

Verkoop op afstand

In het nieuwe voorstel worden online marktplaatsen verplicht op hun platform enkel leveranciers toe te laten die in orde zijn met Vlaamse regels rond uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat producenten voor bepaalde producten verantwoordelijk zijn voor hun inzameling en recyclage eens ze afval zijn geworden. Zij kunnen dit doen door zich lid te maken van een beheerorganisme dat de inzameling voor hen regelt. Op die manier wordt niet alleen beter gezorgd voor de recyclage van b.v. afgedankte apparaten, deze regeling draagt ook bij tot een gelijk speelveld tussen bedrijven die in Vlaanderen producten verkopen en bedrijven die dit online vanuit het buitenland doen. Laat een online marktplaats op zijn platform toch spelers toe die niet in regel zijn met de Vlaamse wetgeving, dan neemt zij zelf die verantwoordelijkheid over.

 

Vrijwillige terugname afvalstoffen

Een ander ontwerp van wijziging van VLAREMA biedt winkels de mogelijkheid om afvalstoffen vrijwillig terug te nemen voor hergebruik of recyclage. Deze mogelijkheid blijft wel beperkt tot die afvalstoffen die komen van producten die zij zelf verkopen. Kledingzaken mogen bijvoorbeeld enkel afgedankte kledij terugnemen, schoenwinkels enkel schoenen. Op die manier wordt een bestaande praktijk, die tot hiertoe juridisch in een schemerzone zat, geregulariseerd. In VLAREMA komen de voorwaarden waaraan zo’n vrijwillige terugname moet voldoen.