VLAREMA - wijziging 8

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe VLAREMA?

Verplichte sloopvolging met traceersysteem om puin beter te recycleren

De Vlaamse Regering breidt het reeds verplichte sloopopvolgingsplan uit met een traceersysteem. Dit moet verzekeren dat het puin dat ontstaat bij sloopwerken, niet wordt vervuild met stoorstoffen zoals asbest. Zo kunnen we puinafval beter recycleren en hergebruiken.  

Lees verder

Asbestinventarisattest verplicht bij woningverkoop vanaf 2022

In de loop van 2022 wordt een asbestinventarisattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. Door het asbest te inventariseren, kunnen we Vlaanderen asbestveilig maken tegen 2040. De Vlaamse Regering keurde het juridisch kader goed via een wijziging in VLAREMA. 

Lees verder

Afvalinzamelaars zien mee toe op het sorteergedrag van bedrijven

De hoeveelheid bedrijfsrestafval moet tegen 2022 met 15 % zijn gedaald. Geen onhaalbare kaart, aangezien er nog vrij veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval terechtkomt. De oorzaak? Slechte sortering aan de bron. Daarom zullen afvalinzamelaars mee waken over de inhoud van de restafvalcontainer bij hun klanten. Er ligt een wetsvoorstel op tafel dat ervoor zorgt dat dat op een eenvoudige en uniforme manier gebeurt.

Lees verder

(Deze pagina wordt nog verder aangevuld.)