Vlarema wijzigt

 • 22 maart 2018

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen:

 • de inzameling van kunstenstoffen bij bedrijven wordt uitgebreid met harde kunststoffen, piepschuim en folies
 • de digitalisering van onder andere de aanvraag van grondstofverklaringen, de aangifte van heffingen, …
 • de voorwaarden voor grondstoffenproducent,
 • de criteria voor het gebruik van materialen als meststof of bodemverbeterende middelen, de voorwaarden voor het gebruik van boerderijcompost als meststof of bodemverbeterend middel,
 • de verandering van het kwaliteitsborgingssysteem grondstof en het nieuwe traceringssysteem grondstof
 • de uitbreiding van de sloopopvolging bij grote gebouwen  en infrastructuurwerken
 • de aanpassing van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor onder andere afgedankte matrassen, zwerfvuil, …
 • de invoering van een decantatieverbod voor olie/watermengsels aan boord van binnenschepen
 • de invoering van een verbod op het verstoken en verbranden van gesmolten dierlijke vetten
 • de vernieuwing van de lijst klein gevaarlijk afval (zie verder in deze nieuwsbrief)
 • de aanpassing van de certificatieplicht van de AEEA-verwerking

Sommige veranderingen treden pas in werking op een latere datum.

Klik hier voor meer informatie over VLAREMA en Materialendecreet.