Voormalige steenbakkerij in Aalst/Nieuwerkerken

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 25 gronden gelegen aan Groot Broekveld, Broekveldstraat 11 tot 23 en 16 tot 36, Maaldreef 66, Terbekenstraat +2 en 45 tot 55 in Aalst/Nieuwerkerken. Oorspronkelijk waren er slechts 15 gronden opgenomen, gelegen aan de Broekveldstraat 34 en 36, de Maaldreef zn, +62, 62 en 66 en deTerbekenstraat +2, 45 tot 55 en 62. Na een historisch onderzoek bleken 5 van de oorspronkelijke gronden  geen deel uit te maken van de voormalige steenfabriek en moest de site met 15 nieuwe gronden uitgebreid worden. Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het laatste sitebesluit vindt u een lijst van de effectief betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Van 1952 tot 1962 werd er op bovenvermelde gronden een steenbakkerij uitgebaat. Nu treft men op de gronden van deze voormalige steenbakkerij voornamelijk woningen.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 24 oktober 2014. Het oorspronkelijk sitebesluit werd gepubliceerd op 2 mei 2014. 

Het site-onderzoek is afgerond en conform verklaard op 30 april 2015. Het werd uitgevoerd in opdracht en op kosten van de OVAM.

U vindt de sitebesluiten en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn geruststellend. Hier en daar werden wat bakstenen of puin vastgesteld in de grond. Op 4 gronden  werden licht verhoogde waarden aan zware metalen, poly-aromatische koolwaterstoffen of minerale olie vastgesteld. Op alle andere gronden werden geen verhoogde waarden vastgesteld. Voor de volledige site is er geen bodemsanering noodzakelijk. Meer informatie vindt u in het conformtiteitsattest bij de  publicaties rechts van deze pagina.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook  de OVAM contacteren.

Ook interessant voor u
Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
sites@ovam.be
 dossiernummer 62053

Bodemsaneringsdeskundige
Grontmij Belgium nv