Vraag tijdig de versnelde overdrachtsprocedure aan

  • 6 februari 2020

De OVAM merkt op dat de bodemsaneringsdeskundige soms niet tijdig het verzoek tot versnelde overdracht indient waardoor de geplande overdrachtsakte in het gedrang komt.

U voegt volgende documenten toe bij het verzoek:

De OVAM neemt binnen een termijn van 60 dagen, na ontvangst van alle documenten, een beslissing over de 'aard en ernst' van de bodemverontreiniging en het verzoek tot toepassing van de versnelde overdrachtsprocedure.

Meer info: 

www.ovam.be/versneldeoverdracht