Vrijstellingsplicht

Onderzoeksmomenten

In het Bodemdecreet worden verschillende momenten opgelegd waarbij het uitvoeren van een bodemonderzoek verplicht is bij risicogronden.

Zo is de eigenaar van een risicogrond verplicht een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren bij de overdracht van de grond of ten laatste vóór een verplicht opgelegde termijn wanneer de risico-inrichtingen werden gestart vóór 29 oktober 1995 (historische risico-inrichtingen).
Exploitanten zijn dan weer verplicht om een oriënterend¨bodemonderzoek uit te voeren bij sluiting, stopzetting, faillissement van de risico-inrichting of periodiek om de tien of twintig jaar.

Indien blijkt dat verdere maatregelen nodig zijn, kan de OVAM verplichtingen opleggen aan de eigenaars of exploitanten in de vorm van een beschrijvend bodemonderzoek of saneringsmaatregelen.

Mogelijkheden om vrijstelling te bekomen

Het Bodemdecreet voorziet mogelijkheden dat eigenaars of exploitanten kunnen vrijgesteld worden van deze verplichtingen indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als eigenaar voldoet aan bepaalde voorwaarden, komen volgende momenten in aanmerking om vrijstelling aan te vragen :

  • vrijstelling van onderzoeksplicht de eigenaar van een grond met historische risico-inrichtingen kan vrijstelling aanvragen voor het uitvoeren van het oriënterend bodemonderzoek voor een overdracht van de grond of voor het verplicht onderzoeksmoment bij historische risico-inrichtingen. Deze vrijstelling van onderzoeksplicht kan ten allen tijde worden aangevraagd maar uiterlijk vóór de verplichte onderzoekstermijn bij historische risicogronden. Indien u een persoonlijk schrijven ontvangt van de OVAM wordt de termijn van indienen van deze aanvraag, beperkt tot uiterlijk 90 dagen.
  • vrijstelling van saneringsplicht : indien uit een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek blijkt verdere maatregelen nodig zijn, kan de eigenaar vrijstelling aanvragen voor de uitvoering van de verdere verplichtingen (het beschrijvend bodemonderzoek of de saneringsmaatregelen). Deze vrijstelling van saneringsplicht kan worden aangevraagd binnen een opgelegde termijn indien u door de OVAM wordt aangemaand tot de verdere maatregelen.

Als exploitant of gebruiker voldoen aan bepaalde voorwaarden komen volgende momenten in aanmerking om vrijstelling aan te vragen :

  • vrijstelling van saneringsplicht : indien uit een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat verdere maatregelen nodig zijn, kan de exploitant of gebruiker vrijstelling aanvragen voor de uitvoering van de verdere verplichtingen (het beschrijvend bodemonderzoek of de saneringsmaatregelen). Deze vrijstelling van saneringsplicht kan worden aangevraagd binnen een opgelegde termijn indien u door de OVAM wordt aangemaand tot de verdere maatregelen.