Waarden

De Vlaamse overheid wil uitblinken als een waardegedreven organisatie. De vier waarden (openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid) kleuren de missie en visie, geven richting aan het beleid en beïnvloeden ook de dienstverlening. De OVAM vertaalde deze waarden in functie van haar eigen identiteit.

daadkracht

Daadkracht

We doen wat we zeggen. We nemen beslissingen en voeren deze kordaat en gezwind uit. We grijpen opportuniteiten en leggen daarbij de nodige durf aan de dag om de best mogelijke oplossingen te realiseren.

openheid

Openheid

We zeggen wat we doen en houden er een integere en eerlijke houding op na. We houden de vinger aan de pols van de maatschappij en voeren in open dialoog een beleid dat we samen met onze belanghebbenden waarmaken.

wendbaarheid

Wendbaarheid

We reageren alert op ontwikkelingen in de maatschappij. We zijn bereid onszelf in vraag te stellen en indien nodig onze organisatie en werking aan te passen. We zijn een flexibele organisatie die haar talenten slim inzet.

vertrouwen

Vertrouwen

We zijn een betrouwbare partner waar je steeds op kan rekenen. Wij spreken uit één mond, een woord is een woord. Dat is de basis voor onze samenwerking.