Waarheen met asbestafval?

Zodra een asbesthoudend materiaal verwijderd is, moet het worden afgevoerd als asbestafval. U mag het niet hergebruiken voor een andere toepassing.

Ik heb het asbest zelf verwijderd

Hebt u zelf een hechtgebonden asbesttoepassing verwijderd? Voer het asbestafval dan af naar het recyclagepark of laat het ophalen door een geregistreerde inzamelaar.

Recyclagepark

Asbestafval dat u naar het recyclagepark brengt, moet u goed verpakken. Zo vermijdt u stofvorming en breuken tijdens het transport. Gebruik een verpakking die is aangepast aan de grootte van de stukken asbest, zoals:

 • dubbele plastic zakken;
 • doorschijnende asbestzakken;
 • aangepaste asbestfolie.

Sommige recyclageparken bieden asbestzakken en -folie gratis of voordelig aan. Ook de volgende hoeveelheden asbest kunt u er doorgaans gratis kwijt:

 • 200 kg per gezin per jaar;
 • 1m³ per gezin per jaar;
 • of 10 asbestcementplaten per gezin per jaar.

Informeer op voorhand bij uw afvalintercommunale of milieudienst hoeveel asbestafval u kunt aanleveren en hoe u dat moet doen.

Opgelet:

 • Houd asbestafval altijd gescheiden van ander bouw- en sloopafval.
 • Asbestkoorden uit oude kachels worden niet aanvaard in het recyclagepark. Fixeer de koord met water of een fixeermiddel, verpak ze in dubbel plastic zakken en lever ze af bij een geregistreerde asbestinzamelaar.
Geregistreerde asbestinzamelaar

Hebt u grotere hoeveelheden asbestafval die u liever laat ophalen? Neem dan contact op met een geregistreerde asbestinzamelaar. Zo selecteert u een inzamelaar bij u in de buurt:

 1. Surf naar onze online tool.
 2. Selecteer het vakje ‘Afvalomschrijving of Eural code’.
 3. Typ er de volgende code in: ‘170605 – asbesthoudend bouwmateriaal’.
 4. Klik op ‘Zoek’.
 5. Selecteer een inzamelaar en maak een afspraak.

De inzamelaar komt dan langs om het asbestafval op te halen en af te voeren naar een vergunde verwerkingsinstallatie. Hij moet daarbij een container gebruiken die voorzien is van een 'bigbag': een stevige, scheurbestendige witte zak die na het laden veilig kan worden afgesloten.

Vraag aan de inzamelaar een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen. Een gelijkaardig afgiftebewijs dat de plaats van herkomst en afgifte vermeldt volstaat ook. Zo kunt u achteraf bewijzen dat u het asbest correct hebt laten afvoeren.

Het asbest werd verwijderd door een aannemer

Asbesthoudend materiaal dat u hebt laten wegnemen door een aannemer wordt afgevoerd door de aannemer zelf.

Vraag hem altijd een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen. Een gelijkaardig afgiftebewijs dat de plaats van herkomst en afgifte vermeldt volstaat ook. Zo kunt u achteraf bewijzen dat u het asbest correct hebt laten afvoeren.

Het asbest werd verwijderd door een erkende asbestverwijderaar

Werd het asbest verwijderd door een erkende asbestverwijderaar? Dan zorgt die ervoor dat het asbestafval volgens de regels wordt afgevoerd, verwerkt en gestort.

Vraag ook hem om een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen.

Voordelige ophaling aan huis van asbest

Sommige steden en gemeenten organiseren een voordelige ophaling aan huis van grotere hoeveelheden asbestcement, gesubsidieerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Zowel hechtgebonden asbesttoepassingen die u zelf verwijderde, als toepassingen die werden weggenomen door een aannemer worden opgehaald. De ophaling gebeurt met aangepaste asbestzakken of containers met bigbag.

Informeer bij uw afvalintercommunale of milieudienst of de ophaling ook in uw gemeente aangeboden wordt.

 

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulier asbest invullen.