Waarom ELFM?

De OVAM-databanken leveren ongeveer 2.000 stortlocaties op in Vlaanderen. Het totale ruimtebeslag van deze sites is vergelijkbaar met het oppervlak van een centrumstad. De oorsprong van deze storten is hoofdzakelijk te situeren in de periode 1945 tot 1995. De economische randvoorwaarden lieten een onefficiënte toepassing van grondstoffen en producten toe, want daartoe is afvalproductie grotendeels te herleiden. De effecten van een halve eeuw stortactiviteit worden pas sinds de jaren '80 als problematisch ervaren en werden herleid tot de verontreiniging van het leefmilieu en de belemmering van de nabestemmingsmogelijkheden.

Pact 2020

In het Pact 2020 en in Vlaanderen in Actie heeft Vlaanderen zich de ambitie gesteld om tegen 2020 belangrijke stappen te zetten naar een ‘kringloopeconomie’ met een zo laag mogelijke grondstof-, energie-, water-, materiaal- en ruimtegebruik en een zo beperkt mogelijke impact op milieu en natuur in Vlaanderen en de rest van de wereld.

Het concept duurzaam materialenbeheer gaat over de grenzen van het klassieke afvalstoffenbeheer naar het beheer over de ganse materiaalkringloop. Hierbij hanteert de OVAM als visie dat de afvalstoffen van vandaag (Urban mining) en uit het verleden (Landfill mining) de grondstoffen moeten worden voor een groene kringloopeconomie. Deze vorm van mijnbouw wordt ook omschreven als de ontginning van het Anthropoceen, het meest recente geologische tijdvak dat begint vanaf de industriële revolutie. Binnen het concept van een kringloopeconomie is de finale uitdaging dat er enkel grondstoffen van het Anthropocene tijdvak worden gebruikt.