Wanneer moet u als school een bodemonderzoek laten uitvoeren

Is er een stookolietank van 20 000 liter aanwezig op uw grond? Voert u activiteiten uit die mogelijk de bodem vervuilen? Is er een schadegeval (bijvoorbeeld een overvulling van een tank) op uw grond gebeurd? Gaat u uw grond verkopen? Dan bent u wellicht verplicht om een bodemonderzoek uit te laten voeren. Hoe dit in zijn werk gaat en wat u moet doen, kunt u  op deze pagina’s terugvinden.

Er is of was een activiteit op mijn school aanwezig die bodemverontreiniging kan veroorzaken.

Veel voorkomende risico-inrichtingen op scholen zijn bijvoorbeeld: een stookolietank, een spuitcabine, een autowerkplaats,…

Er is een schadegeval gebeurd op mijn school waardoor er mogelijk bodemverontreiniging is ontstaan.

Dit kan bijvoorbeeld een overvulling van de stookolietank zijn, een lek in een leiding,….

Wij denken dat er lang geleden een risico-inrichting geweest is die niet gelinkt is aan de activiteiten van onze school.

Dit kan bijvoorbeeld een oude gasfabriek zijn, een vroegere werkplaats voor metaalbewerking, ....