Wat bieden de OVAM en AGIOn u aan?

De OVAM wil u in het volledige onderzoekstraject bijstaan. We kunnen u een financiële en technische ondersteuning aanbieden, maar willen u ook bijstaan indien u vragen heeft.

Financiële ondersteuning

De OVAM en AGIOn steunen u financieel. Wij bieden u:

 • voor het beschrijvend bodemonderzoek en het bodemsaneringsproject: een financiering van 30% door de OVAM;
 • voor de bodemsanering: een financiering van 30% door de OVAM en bijkomend een financiering van het subsidiabel deel door AGIOn van 70% voor het basisonderwijs en 60% voor de andere niveaus.

De OVAM voert vanaf het beschrijvend bodemonderzoek het volledige traject voor u uit en prefinanciert dit.

Let op:

 • Dossiers met een kostprijs beneden 10 000€ vallen volledig ten laste van de inrichtende machten!
 • Bodemonderzoeken en -saneringen door de scholen zelf uitgevoerd zijn niet subsidiabel door de OVAM en AGION.

Ter verduidelijking: een fincieel rekenvoorbeeld voor een fictieve secundaire school voor het ganse traject

Uitgevoerde diensten  

  incl. BTW
Opmaak beschrijvend bodemonderzoek door een erkende bodemsaneringsdeskundige   6.000€
Opmaak bodemsaneringsproject door een erkende bodemsaneringsdeskundige   2.000€
Begeleiding tijdens bodemsanering door een erkende bodemsaneringsdeskundige   10.000€
 Opmaak stabiliteitsstudie door een stabiliteitsingenieur   2.000€
Opmaak eindevaluatierapport   2.000€
     
  subsidie OVAM diensten (30%) 6.600€
  subsidie AGIOn diensten 0€
  aandeel school diensten 15.400€
     

Uitgevoerde werken   

   
Bodemsaneringswerken uitgevoerd door een aannemer   100.000€
Grondreiniging   20.000€
     
  subsidie OVAM 36.000€
  subsidie AGIOn 53.928€
  aandeel school 30.072€

    

Totaal

subsidie OVAM 42.600€
subsidie AGIOn 53.928€
aandeel school 45.472€

Technische ondersteuning

Het opvolgen van bodemonderzoeken en saneringen is niet uw kennisdomein. De OVAM heeft hierin wel een jarenlange ervaring. Naast de financiële voordelen die ze u biedt, zal de OVAM u ook begeleiden bij het uitvoeren van bodemonderzoeken, bodemsanering, communicatie .... Vanaf het beschrijvend bodemonderzoek voert de OVAM alle bodemonderzoeken en de bodemsanering voor u uit. Bovendien prefinanciert OVAM het volledige bedrag van het volledige traject. Wij nemen  de zorg volledig uit uw handen.

Bekijken van alle mogelijke pistes

De OVAM houdt ook rekening met uw wensen. We bekijken bijvoorbeeld samen met u hoe we een bodemsanering kunnen passen in een toekomstig nieuwbouw- of renovatieproject of we houden rekening met de verkeersdrukte rond uw school op bepaalde tijdstippen. We bekijken steeds samen met u de mogelijkheden en zoeken naar een oplossing op maat van uw school.

We kunnen u ook een educatief pakket aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een postercampagne waarop we de sanering visueel voorstellen. Een bezoek aan de saneringssite met bijhorende uitleg door een deskundige behoort ook tot de mogelijkheden. Of we leveren u teksten en foto’s over uw sanering om op uw website te plaatsen.  Dit behoort allemaal tot de mogelijkheden. Ook als u nog andere wensen of ideeën heeft, trachten we steeds daaraan tegemoet te komen.

Praktisch verloop van het protocol scholen

U meldt uw school aan in het protocol scholen. Gebruik dit meldingsforumlier.

We werken in twee stappen:

Stap 1

U heeft een aanvraag ingediend bij de OVAM en deze aanvraag werd door de stuurgroep scholen (OVAM-AGIOn) goedgekeurd.

 • De OVAM maakt voor u een dossiernummer aan (dit vermelden we ook in de brief die we u bezorgen).
 • Als er verdere stappen nodig zijn voert de OVAM verdere bodemonderzoeken en de bodemsanering uit.
 • De OVAM neemt 30 % van de kosten op zich en maakt u voor de overblijvende kosten een factuur op.

Stap 2:

 • Na ontvangst van uw eerste factuur van OVAM dient u bij AGIOn een subsidieaanvraag in.
 • U maakt hierbij gebruik van het aanvraagformulier voor de standaardprocedure.
 • Hierbij voegt u
  • de facturen die u van de OVAM heeft ontvangen;
  • een raming van de kostprijs die de OVAM u aanlevert. Let op: AGIOn subsidieert enkel facturen van bodemsaneringswerken
 • AGIOn maakt voor u een dossiernummer aan en verleent u de subsidie van 70% (basisonderwijs) of 60 % (andere netten) op het resterende bedrag.
 • Op basis van de kostprijsraming zal AGIOn een principieel akkoord geven en het bedrag vastleggen.