Het Bodemsaneringsproject

Wat?

Het bodemsaneringsproject (BSP) is een rapport waarin de wijze wordt vastgesteld waarop de bodemsaneringswerken worden uitgevoerd en de eventuele nazorg wordt verzekerd. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken inzake efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en resultaten. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM.

Wanneer?

Nieuwe bodemverontreiniging

Als het beschrijvend bodemonderzoek aantoont dat de bodemsaneringsnormen overschreden zijn, wordt onverwijld overgegaan tot bodemsanering, startend met een bodemsaneringsproject.

Historische bodemverontreiniging

Men moet tot bodemsanering overgaan als het beschrijvend bodemonderzoek de aanwezigheid van een ernstige bodemverontreiniging aantoont.

Wie?

Een bodemsaneringsproject moet uitgevoerd worden door een bodemsaneringsdeskundige type 2 in opdracht van de opdrachtgever.

Hoe?

Een bodemsaneringsdeskundige type 2 moet een bodemsaneringsproject uitvoeren volgens de standaardprocedure voor Bodemsaneringsproject.

Beoordeling OVAM

Zodra het bodemsaneringsproject wordt ingediend bij de OVAM gaat zij binnen een termijn van 90 dagen na of het werd opgemaakt volgens geldende voorschriften. Als de voorschriften correct zijn en de OVAM akkoord gaat met de voorgestelde techniek wordt het bodemsaneringsproject conform verklaard. De OVAM bepaalt dan de termijn waarbinnen de bodemsaneringswerken moeten starten. Het conformiteitsattest van het bodemsanerinsproject geldt als meldingsakte of omgevingsvergunning voor de voorgestelde saneringswerken.

Beperkt BSP

Wat?

Snelle procedure voor bodemsaneringswerken die binnen 180 dagen kunnen worden afgerond. Een beperkt bodemsaneringsproject voert de bodemsaneringdeskundige uit volgens de standaardprocedure voor Beperkt Bodemsaneringsproject.

Voorwaarden

 • de werken mogen maximaal 180 dagen duren.
 • eigenaars en gebruikers van de te saneren percelen gaan schriftelijk akkoord met de saneringswijze.
 • de verontreiniging is duidelijk afgebakend en makkelijk te ontgraven.

Voordelen

 • de OVAM beoordeelt het beperkt bodemsaneringsproject binnen de 30 dagen.
 • het conformiteitsattest geldt als meldingsakte of omgevingsgunning.
 • uw bouwproject wordt niet nodeloos vertraagd.

Praktijkvoorbeeld beperkt BSP

Gefaseerd BSP

Als er verschillende verontreinigingen zijn op een grond, kan het nuttig zijn die apart te onderzoeken en te saneren. Zo stemt u de timing van een onderzoek en sanering af op die van de projectwerken.

Wat?

Aparte sanering voor verschillende verontreinigingen op een grond.

Voorwaarden

 • er is een duidelijk onderscheid tussen de verschillende verontreinigingen. Zowel in aard (vb. zware metalen, minerale olie,...) als in plaats.
 • de gefaseerde aanpak levert een sneller eindresultaat op dan een totaalsanering.

Voordelen

 • u hoeft niet meer te wachten tot het volledige traject van onderzoek tot en met goedgekeurd bodemsaneringsproject van alle verontreinigingen achter de rug is om het bouwproject te starten.
 • u kunt de fase afstemmen op het bouwproject en bijvoorbeeld een zone waar een gebouw moet komen sneller saneren dan een zone waar groen komt.
 • u combineert bouwwerken en saneringswerken en wint zo tijd.

Praktijkvoorbeeld gefaseerd BSP

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be