Wat is ELFM?

De vraag naar grondstoffen en energiebronnen is groot en stijgt nog steeds. Er zuinig mee omgaan is nodig om ook in de toekomst aan deze vraag tegemoet te blijven komen. Het behouden van materialen in de kringloop of zelfs het opnieuw inzetten van materialen die tijdelijk uit de materialenkringloop verdwenen waren, is dan ook een belangrijke uitdaging voor ondernemers, consumenten en beleidsvormers.

Een mogelijke nieuwe bron van materialen of energie wordt gevormd door stortplaatsen, al dan niet afgewerkt.  Deze worden via Enhanced Landfill Mining (ELFM) ingezet. ELFM is een concept dat de valorisatie van materialen en energie uit een stortplaats zo duurzaam mogelijk uitvoert met zowel een maximalisatie van materiaalrecyclage als een optimale energieproductie.

Het ELFM-concept beoogt een duurzame aanwending van stortplaatsen waarbij vier basisdoelstellingen worden vooropgesteld: invulling geven aan de behoeften aan materialen, energie, ruimte en drinkwater. Dit is te omschrijven als R³P: Recycling of Materials, Recovery of Energy, Reclaiming of Land, en Preserving Drinking Water Supplies.