Wat houdt de Green Deal in?

  • 25 maart 2019

De deelnemers starten experimenten en brengen hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk. We testen tools, methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking uit. Daarnaast brengt een onderzoeksgroep juridische, economische en andere drempels in kaart. Samen formuleren we oplossingen.

Het eerste anderhalf jaar ligt de focus op urban mining. We volgen sloopprojecten van nabij op en haken daarop in met specifieke experimenten. Vanaf 2021 verschuift de focus naar de bouw van nieuwe gebouwen, volgens de principes van circulair bouwen.

Wat is circulair bouwen?

In een circulaire bouweconomie worden producten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt en het restafval geminimaliseerd. Concreet kun je inzetten op 3 hoofdprincipes:

  1. Veranderingsgericht: veranderingsgericht ontwerpen en bouwen is een ontwerp- en bouwstrategie die er van uitgaat dat de noden en wensen van gebruikers en de maatschappij zullen blijven veranderen. Het doel is dan ook gebouwen te creëren die die verandering efficiënt ondersteunen.
  2. Circulair: Bij circulair bouwen staan uiteraard de principes van de circulaire economie voorop. In essentie gaat het erom dat materialen zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycleerd worden met een zo hoog mogelijk waardebehoud. Dit vergt nieuwe businessmodellen en samenwerking doorheen de bouwketen.
  3. Materialenpaspoort: Materialen kunnen maar hoogwaardig (en veilig) opnieuw ingezet worden als ze een identiteit en gedocumenteerde historiek hebben. Het concept van een materialenpaspoort registreert alle materialen in een gebouw op een digitaal platform en maakt gebouwen zo tot een waarachtig grondstoffendepot.