Wat is er nodig om uw business model duurzaam te vergroenen?

  • 14 juni 2018

Het team Groene economie van Departement Omgeving van de Vlaamse overheid gaat de dialoog aan met het bedrijfsleven. Via een grootschalige enquête peilen ze naar de beweegredenen van kleine, middelgrote en grote bedrijven om een business model te vergroenen. Ook naar de hindernissen  die ze ondervinden wordt gevraagd.

Welke instrumenten kunnen aanzetten tot een strategische hertekening van een business model? Dat kunnen beleidsmaatregelen zijn, maar ook methoden om op andere manieren naar een bedrijfsstrategie te kijken.

De enquête kadert in beleidsvoorbereidend onderzoek dat oplossingen in kaart wil brengen. Ze loopt tot 31 juli 2018 en neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Vul hier uw enquête in.

Geef uw mening en maak kans op deelname aan een innovatieve strategie dag voor uw bedrijf, gefaciliteerd door experten in business strategie, en een trend café over nieuwe technologische mogelijkheden.