Wat is verboden?

Volgende handelingen zijn wettelijk voor iedere burger of professioneel verboden:

  • Stof veroorzaken door asbesthoudend materiaal te beschadigen
  • Asbesthoudende materialen hergebruiken.
  • Asbesthoudende materialen bij werken opnieuw insluiten
  • Asbestcementen dak of gevel ontmossen of reinigen.
  • Constructies zoals zonnepanelen of overzetdaken plaatsen op een asbestcementen dak of gevel
Veroorzaak geen asbeststof

Alles wat stof veroorzaakt, al is het maar een beetje, maakt schadelijke asbestvezels los. Daarom is het bij wet verboden om asbest:

  • te breken;
  • af te schuren;
  • naar beneden te gooien.

Wilt u asbest verwijderen in uw woning of gebouw? Gebruik dan nooit mechanische werktuigen met een grote draaisnelheid of onder hoge druk, zoals boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven, luchtcompressoren of hogedrukreinigers.

Zodra het asbest is verwijderd moet het op de juiste manier verpakt en afgevoerd worden. Het is verboden om asbestafval (stof, gruis of stukken) onzorgvuldig te verpakken of achter te laten in een gebouw, in de omgeving of in de bodem.

Hergebruik geen asbesthoudende materialen

Asbesthoudende materialen hergebruiken is sinds 2001 verboden.

Mag dus niet: een golfplaat uit asbest hergebruiken als houtafdekking of als dak van een kippenhok.

Sluit asbesthoudende materialen niet opnieuw in bij werken

Treft u asbesthoudende materialen aan bij werken dan moet u deze verwijderen. Sluit ze zeker niet opnieuw in door ze te bedekken. Zo blijft geen verborgen asbest achter en kan het later ook niet per ongeluk beschadigd worden.

Ontmos of reinig geen asbestcementen dak of gevel

Door te ontmossen of door te reinigen via schuren of borstelen beschadigt u het asbestcementen oppervlak. Hierdoor komen altijd asbestvezels los. Asbestcementen daken of gevels beginnen na 20 jaar te verweren en zijn na 30 jaar meestal einde levensduur. Een sterke mosgroei is hiervan meestal een teken aan te wand.

Plaats nooit constructies zoals zonepanelen of overzetdaken op asbestcementen dak of gevel

Bij deze handelingen raakt de asbesthoudende dak- of gevelbekleding beschadigd, waardoor er asbestvezels vrijkomen.

Het is dus veiliger en verstandiger om een asbestcementen dak of gevel te vervangen door nieuw, asbestvrij materiaal. Zo werkt u mee aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om tegen 2034 alle asbestdaken en -gevels te verwijderen.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulier asbest invullen.