Waterbodemdag in het teken van verontreinigde waterbodems en oevers

  • 19 november 2018

Dat gezonde waterbodems belangrijk zijn, daar is iedereen het over eens. Hoe we ze weer gezond krijgen, daar verschillen de meningen (nog) over. Daarom organiseerde de OVAM samen met de Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB) op 24 september een eerste Waterbodemdag. Het idee was om alle betrokkenen te informeren over lopende en afgeronde studies en projecten, en om te polsen hoe zij over de aanpak van verontreinigde waterbodems denken.


Tijdens de studiedag legden vertegenwoordigers van de OVAM uit hoe we verontreinigde waterbodems willen identificeren en hoe we de prioriteiten voor onderzoek en sanering willen bepalen. Momenteel stelt de OVAM samen met bodemsaneringsdeskundigen, onderzoeksinstellingen en andere experten een Code van Goede Praktijk op voor onderzoek van waterbodems en oevers. Ook worden richtlijnen voor onderzoek van waterbodems in het kader van het oriënterend bodemonderzoek uitgewerkt. Universiteit Antwerpen voert onderzoek uit om een lijst van triggerwaarden op te stellen. Dit zijn waarden die aangeven wanneer aanvullend onderzoek van deeen waterbodem is aangewezen. In dat aanvullend onderzoek wordt onderzocht worden of de waterbodem moet gesaneerd worden.


Op de Waterbodemdag presenteerden we de eerste ruwe versies van die twee documenten. Een eerste versie van deze documenten is beschikbaar voor consultatie op onze website. U kan er ook de presentaties van de waterbodemdag en de samenvatting van de workshops bekijken. Zo konden ook de eindgebruikers hun stem laten horen - alle wijsheid kan nu eenmaal niet in één hoofd zitten.

Ook de herziene grondverzetsregeling werd voorgesteld :  naast uitgegraven bodem worden vanaf 1 april 2019 ook bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonitietslib volgens de regeling worden opgevolgd. Door de wijziging moeten de bestaande standaardprocedures en de codes van goede praktijk herzien worden. De ontwerpversies van deze gewijzigde procedures en codes vindt u op:
www.ovam.be/grondverzet-herziening-grondverzetsregeling


Tot slot keken we ook nog hoe er over de landsgrenzen met verontreinigde waterbodems wordt omgegaan en dachten we samen na over de beste manieren om de sanering van de waterbodem te financieren.


Na de plenaire sessies konden de deelnemers in vier parallelle workshops dieper ingaan op enkele breekpunten waarover nog geen consensus bestaat : triggerwaarden, risico-evaluatie, financiering, ...  


Bij een drankje achteraf drukten heel wat aanwezigen hun tevredenheid uit dat ze betrokken werden bij het uitwerken van de aanpak van verontreinigde waterbodems. Ze waardeerden het ook dat ze nog lopende studies konden inzien en feedback konden geven op beleidsvoorstellen. Omgekeerd waren we bij de OVAM blij met hun enthousiaste medewerking. Deze dag krijgt zeker een vervolg!