Waterbodemsanering: gouden kans om te scoren

  • 16 november 2015

In het Internationaal jaar van de Bodem staan niet alleen de bodem, maar ook sedimenten en de waterbodem in de kijker. Het Sednet Congress in het Poolse Krakau gaf voorbeelden van hoe vervuilde sedimenten en waterbodems met de juiste aanpak een nieuwe toekomst krijgen.

www.sednet.org

Neem bijvoorbeeld het Seattle Olympic Sculpture Parc in de Amerikaanse staat Oregon. Dat park omvat een openluchtmuseum en een strand. Wie het park nu ziet, kan moeilijk geloven dat hier tot 1975 een olie- en gasterminal gevestigd was. Het Seattle Art Museum (SAM) kocht het terrein met een dubbele ambitie:  de vervuilde site herscheppen tot een unieke setting voor beelden, én de stad opnieuw verbinden met het water en een groene recreatieruimte creëren dichtbij de binnenstad. Het park werd aangelegd als een functionerend ecosysteem: de bodem en de waterbodem werden gesaneerd en de habitat van zalmen werd hersteld.  De sanering was mogelijk dankzij bijdrages van de vroegere eigenaar, maar ook heel wat stakeholders die voordeel hadden bij het nieuwe park en private donors droegen hun steentje bij.

Economische return

Ook de Tea Foss Waterway, dichtbij de binnenstad van Tacoma, ten zuidwesten van Seattle, is dankzij een grondige waterbodemsanering dé plaats geworden om te wonen, werken, ontspannen.  De Tea Foss Waterway droeg de sporen van meer dan 100 jaar industrie langs zijn oevers. Vroeger werd afval gewoon in het water gedumpt en afvalwater ongezuiverd geloosd. De waterbodem hield die vervuiling als een spons vast. Hierdoor bevatte deze waterweg enorme hoeveelheden verontreinigde sedimenten. De saneringskosten liepen op tot 100 miljoen dollar, maar de economische return kwam snel. Investeerders pompten op korte termijn meer dan 200 miljoen euro in de omgeving. De waarde van het vastgoed naast de Waterway steeg tot acht maal in waarde.

www.theafoss.com
www.cityoftacoma.org

Eeklo aan het water

Ook dichter bij de deur, in Eeklo, zorgt de aanpak van een vervuild kanaaltje voor meerwaarde. In de jaren 1980 ging textielververij Covina over de kop. Het oude fabrieksgebouw nabij het stadscentrum viel sindsdien ten prooi aan de tand des tijds. Tot het bouwbedrijf Bostoen het gebouw en de omliggende gronden in 2004 kocht om het te slopen en er appartementen neer te zetten. De sloop bracht een zwaar vervuild kanaal onder het fabriekspand aan het licht: ‘De Dullaert’. In het kader van een samenwerking tussen de stad Eeklo en de OVAM werd deze stadskanker omgetoverd tot een aangename woonsite langs het water. Lees meer op de portfolio die OVAM heeft samengesteld om lokale besturen te ondersteunen.

portfolio.ovam.be

Bij de herontwikkeling van sites in de nabijheid van water raadt de OVAM herontwikkelaars en openbare besturen aan om na te gaan of de waterloop opgewaardeerd kan worden. Sediment in waterlopen in de buurt van oude industriële gebouwen is vaak vervuild. Door dit vervuild slib weg te nemen verbetert de waterkwaliteit. Soms kan voor een waterbodemsanering een beroep gedaan worden op cofinanciering. Zit u met vragen over de aanpak van een vervuilde waterbodem, mail die dan  naar waterbodem@ovam.be.

De sediment stories, onder andere verzameld op het Sednet Congress in Krakau, belichten het maatschappelijk belang van sedimenten. U kunt de verhalen nalezen op www.bodembewust.be/sedimentstories. Laat u inspireren en vertel ons uw verhaal op soilstories@ovam.be.