Webinar over geofysische exploratie en duurzame keuzes bij voormalige stortplaatsen: ontdek de inzichten en ervaring uit het Europees RAWFILL project - 17 juni 2021 13u-14u.

Het NWE Interreg project RAWFILL (Supporting a new circulair economy for RAW materials recovered from landFILLs) onderzoekt hoe we in de toekomst best om kunnen gaan met het grote aantal oude stortplaatsen in Noordwest-Europa. Hoe kunnen we meer te weten komen over de inhoud van een stort, zonder het stort hierbij grondig te verstoren? Hoe maken we onderbouwde keuzes over mogelijke nieuwe invullingen van een stortplaats? Is het aangewezen om een oude stortplaats te ontginnen en kunnen we hieruit materialen recupereren als input voor de circulaire economie? En zoniet, welke andere opties zijn mogelijk? De resultaten van RAWFILL bieden een antwoord op deze vragen en we lichten dit graag toe via een webinar. 

Inhoud en context van het webinar

Wanneer men overweegt om een stortplaats te ontginnen, dient eerst een gedetailleerde beschrijving van de stortplaats uitgevoerd te worden. In archieven vinden we echter zelden voldoende informatie om de stortplaats nauwkeurig te beschrijven. Om het principe van een stortplaats als blackbox te doorbreken, stelt het RAWFILL project de HADESS methode voor: High-performing Acquisition of landfill Data by using a geophysical Exploration and Surveying Strategy. Geofysische onderzoeksmethoden zijn innovatief, betrouwbaar, snel, goedkoop, niet-invasief en kunnen gebruikt worden voor het karakteriseren van stortplaatsen. Tijdens het webinar vertellen we u graag meer over de specifieke methodes die gebruikt worden op stortplaatsen. Daarbij lichten we ook toe hoe we, in combinatie met gerichte staalnames, kunnen komen tot een Resource Distribution Model dat de inhoud van een stortplaats in kaart brengt.

Verder krijgt u tijdens het webinar ook een korte voorstelling van de beslissingsondersteunende tools die binnen het RAWFILL project ontwikkeld werden. Meer concreet behandelen we een tweetraps model (Cedalion-Orion) dat ondersteuning biedt bij het inschatten van het valorisatiepotentieel van enerzijds het stortmateriaal en anderzijds de ruimte die de stortplaats inneemt. Zo kijken we niet alleen naar het opwaarderen van het stortmateriaal in de circulaire economie, maar ook naar het opwaarderen van de ruimte door rekening te houden met de noden vanuit de omgeving. Zo kunnen we komen tot geïntegreerde herontwikkelingsprojecten voor deze vaak verweesde locaties. Deze benadering valt onder het concept van Dynamic Landfill Management of duurzaam voorraadbeheer van oude stortplaatsen. Dit concept zal ook toegelicht worden tijdens het webinar.

Programma van het webinar

  • 13u00 Korte introductie tot het NWE Interreg project RAWFILL en het concept Dynamic Landfill Management (DLM)

presentatie in het Nederlands door de OVAM

  • 13u05 Toelichting van de HADESS methode: geofysische exploratie in combinatie met gerichte staalnames

presentatie in het Engels door de Universiteit van Luik en de British Geological Survey

  • 13u25 Toelichting van beslissingsondersteunende tools ter ondersteuning van DLM

presentatie in het Nederlands door de OVAM

  • 13u45 Vragenronde

afhankelijk van de vragen deels in het Nederlands en Engels

  • 14u00 Einde

Voor wie, waar en wanneer?

Het webinar wordt georganiseerd voor erkende bodemsaneringsdeskundigen die graag meer willen weten over methodes voor de karakterisering van stortplaatsen en het concept duurzaam voorraadbeheer van oude stortplaatsen. Het webinar zal online doorgaan via Teams op 17 juni 2021 van 13u - 14u. Inschrijven kan via dit webformulier. Enkele dagen voordien krijgt u een mail toegestuurd met de link waarmee u het webinar kan volgen. Check daags voordien zeker ook uw spamfolder.