Week van de Afvalophaler en recyclageparkwachter

  • 8 november 2019

Interafval lanceert, met de steun van de OVAM en Fost Plus, dit jaar voor de vierde keer de Week van de Afvalophaler en recyclageparkwachter. Die vindt plaats van 18 tot en met 24 november.

Deze week stelt het werk van het personeel van recyclageparken en afvalophalers in een positief daglicht. De campagne roept op om respect te tonen voor het werk van de afvalophalers en parkwachters door uw afval correct aan te bieden. Met een rode strik, een tekening of een vriendelijk woord bedankt u de medewerkers van de recyclageparken en de afvalophalers voor hun dagelijkse inzet.

Meer info

Alle informatie over het correct aanbieden van uw afval vindt u hier.