Werkgroep Landbouw

BeNeKempen is een grensoverschrijdend discussieforum gecoördineerd door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij) en het Nederlandse AbdK (Actief Bodembeheer de Kempen). Het zoekt en onderzoekt alternatieve beheers- en saneringsconcepten om de verontreiniging door zware metalen in de Kempen op te lossen. Vijf werkgroepen richten zich elk op een facet van de problematiek: de landbouw is er één van.

Bij de aanpak van de bodemverontreiniging in de Kempen is het beheersen van de gezondheidsrisico's één van de prioriteiten. Mensen worden op verschillende manieren blootgesteld aan zware metalen,  maar de belangrijkste is opname via de voeding. Naast dit gezondheidsprobleem zorgt de bodemverontreiniging ook voor een economisch knelpunt doordat de boeren moeilijk afzet vinden voor hun groenten. De landbouwer wilt terecht weten hoe hij veilige en vermarktbare groenten kan kweken. De werkgroep Landbouw verkende hoe de landbouw in de Kempen met de problematiek van de zware metalen best omgaat. De werkgroep werkte adviezen uit voor tuin- en akkerbouw en veeteelt. Daarnaast werd onderzocht of het telen van energiegewassen in het getroffen gebied een haalbaar alternatief is.