Werkgroep risico-evaluatie

BeNeKempen is een grensoverschrijdend discussieforum gecoördineerd door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij) en het Nederlandse AbdK (Actief Bodembeheer de Kempen). Het zoekt en onderzoekt alternatieve beheers- en saneringsconcepten om de verontreiniging door zware metalen in de Kempen op te lossen. Vijf werkgroepen richten zich elk op een facet van de problematiek: gezondheidsrisico's is er één van.

De verontreiniging met zware metalen in de Kempen geeft gezondheidsrisico's. Of het nu gaat over afgraven van de verontreiniging of over het verstrekken van adviezen aan de bevolking: een gelijklopende en afgestemde aanpak in het hele gebied is wenselijk. Daarom is het cruciaal dat ook de risicobeoordeling in Nederland en Vlaanderen op dezelfde manier gebeurt. De werkgroep risico-evaluatie werkte hier een gemeenschappelijke methodologie voor uit. Die methodiek is een onmisbaar instrument om de bevolking op eenduidige manier te informeren over gezondheidsrisico's en over mogelijke maatregelen om deze risico's te vermijden. De werkgroep risico-evaluatie stelde daarnaast een prioriteitenlijst op van maatregelen om de zware metalenproblematiek in de Kempen aan te pakken.