Wetgeving cateringmateriaal

Nieuwe VLAREMA wetgeving cateringmaterialen en wegwerpverpakkingen (vanaf 1 januari 2020)

Voor wie?

  • Evenementen, niet georganiseerd door de overheid.
  • Evenementen georganiseerd door de overheid.
  • Eigen werking van de overheid.

Definities

  • Cateringmateriaal: alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en nuttigen van etenswaren en drank, met uitsluitsel van voorverpakte dranken of etenswaren.

  • Bereide voedingsmiddelen: voedingsmiddelen die ter plaatse worden klaargemaakt, samengesteld, opgewarmd, geregenereerd of ontdooid.

Voorwaarden voor het gebruik van cateringmateriaal

  • Art. 5.3.12.1 Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

  • Art. 5.3.12.2 Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.

  • Art. 5.3.12.3 De minister kan uitzonderingen voorzien op artikel 5.3.12.1 en 5.3.12.2 als het verbod in kwestie voor bepaalde types cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst.

(bron: het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen)