Wetgeving drankverpakkingen 2020

Context

Jaarlijks vinden zo’n 400 muziekfestivals plaats in Vlaanderen, goed voor meer dan 7 miljoen bezoekers. Daarnaast worden in elke gemeente jeugdevenementen, sportwedstrijden, braderieën of stadsfeesten, cultuur- en kerstmarkten en fuiven georganiseerd. Het groeiend fenomeen van publieke activiteiten en evenementen, brengt op positieve wijze veel mensen bij elkaar, maar zorgt voor steeds meer milieudruk.

De laatste studie rond eet-en drinkgerei op evenementen heeft opnieuw aangetoond dat herbruikbare bekers beter zijn voor het milieu vanaf gemiddeld 10 gebruikscycli. Naast een lagere milieu-impact, minder afval en propere terreinen, zorgt de wetgeving voor minder zwerfvuil in de omgeving van het event zelf.

Geldig voor wie?

  • Evenementen, niet georganiseerd door de overheid.
  • Evenementen georganiseerd door de overheid.
  • Eigen werking van de overheid.

Definities

  • Cateringmateriaal: alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en nuttigen van etenswaren en drank, met uitsluitsel van voorverpakte dranken of etenswaren.

Wetgeving

  • Art. 5.3.12.1 Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

  • Art. 5.3.12.2 Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.

  • Art. 5.3.12.3 De minister kan uitzonderingen voorzien op artikel 5.3.12.1 en 5.3.12.2 als het verbod in kwestie voor bepaalde types cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst.

(bron: het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen)