Wie mag wat verwijderen?

Op voorwaarde dat u de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, mag u als particulier of zelfstandige bepaalde asbesttoepassingen zelf verwijderen. Laat u dat werk liever aan iemand anders over? Schakel dan een aannemer in wiens werknemers een attest ‘eenvoudige handelingen’ hebben.

Let op: Sommige toepassingen (zie aanwijzingen hieronder) mag u nooit zelf verwijderen.  Hiervoor schakelt u altijd een erkende asbestverwijderaar in.

Asbest zelf verwijderen

Sommige asbesttoepassingen mag u als particulier of zelfstandige zelf verwijderen. Neem daarbij de nodige voorzorgsmaatregelen. Welke toepassingen u mag wegnemen, hangt af van de plaats waar het asbest zich bevindt.

Voor asbesthoudende materialen die niet voorkomen in de onderstaande opsomming moet u altijd een beroep doen op een erkende asbestverwijderaar.

Asbest binnen in een gebouw

In binnenruimtes mag u alleen hechtgebonden asbest verwijderen dat niet beschadigd is. Dat betekent dat het materiaal volledig intact is en er geen vrije asbestvezels zichtbaar zijn.

Opgelet: ook tijdens het verwijderen moet het asbest intact blijven.

Asbest buiten een gebouw

Bevindt het asbest zich buiten uw woning of gebouw? Dan mag u de volgende toepassingen zelf wegnemen:

  • hechtgebonden asbest dat niet beschadigd is;
  • hechtgebonden asbest dat wel beschadigd is en waarbij er vrije asbestvezels zichtbaar zijn.

Een beschadigde asbesttoepassing of asbest in slechte staat kan makkelijk verder breken of vergruizen. Er komen dan schadelijke asbestvezels vrij die ingeademd kunnen worden.

U mag enkel beschadigd of verweerd asbest verwijderen indien:

  • er niemand anders in de buurt is;
  • de asbesttoepassing niet verder beschadigd raakt of vergruist.
Asbest binnen of buiten een gebouw

De volgende asbesthoudende materialen mag u als particulier of zelfstandige zelf verwijderen, ongeacht of ze zich binnen of buiten bevinden:

  • dichtingen of pakkingen;
  • koorden en andere geweven materialen;
  • remvoeringen of gelijkaardige toepassingen.

Een aannemer inschakelen

Laat u het asbest liever wegnemen door een aannemer? Let er dan op dat zijn werknemers het jaarlijkse opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’ op zak hebben. U kunt dat attest op elk moment opvragen bij de aannemer. Aannemers mogen via “eenvoudige handelingen” naast bovenvermelde asbesttoepassingen ook volgende asbesttoepassingen verwijderen: 

  • losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest ge-fixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen;
  • asbestcontaminatie van een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voorzover het lokaal, de ruimte, het gebouw of de technische installatie gereinigd wordt met stofzuigers met een absoluutfilter en door middel van vochtige doeken.

Voor de aannemer het asbest begint te verwijderen, is hij bovendien wettelijk verplicht om een asbestinventaris op te (laten) maken van de werkzone. Zo voorkomt hij dat er tijdens de werken ingesloten asbest beschadigd raakt en er asbestvezels vrijkomen. Hij is ook verplicht vooraf een melding van de verwijdering te doen bij de FOD Wergelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).

Meer informatie over asbest laten verwijderen door een aannemer vindt u hier.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulier asbest invullen.