Wijziging milieuheffingen vanaf 1 juli 2015

De Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement hebben beslist om vanaf 1 juli 2015 de compensatiefactor (artikel 46.§6 van het materialendecreet) af te schaffen, en de huidige milieuhefffingen met een factor 1,5 te vermenigvuldigen.