Wijziging milieuheffingen vanaf 1 juli 2016

Het Vlaamse Parlement besliste op 29 juni 2016 om vanaf 1 juli 2016 de volgende wijzigingen inzake de milieuheffingen door te voeren (Decreet  houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 gepubliceerd in staatsblad van 22 augustus 2016):

  • het verlagen van de heffingstarieven voor het storten van brandbaar afval, niet brandbaar afval en geïmmobiliseerd afval tot resp. 100, 55, en 30 euro per ton. Als gevolg daarvan wijzigen ook de daarvan afgeleide heffingstarieven voor het storten van bepaalde residu's;
  • het beperken van het nultarief voor bepaalde asbesthoudende afvalstoffen tot niet reinigbare afvalstoffen;
  • het verlengen en uitfaseren van het verlaagd tarief voor het storten van niet recycleerbare residu's van selectief ingezameld gipsafval, o.m. van gipskarton ingezameld via containerparken;
  • het invoeren van een nultarief voor het (mee)verbranden van gevaarlijk afval en bepaalde ongevaarlijke slibs geproduceerd in een ander land dan België en overgebracht onder toepassing van de Europese Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen.  De lijst van afvalstoffen waarvoor bij import een nulheffing kan worden toegestaan vindt u  in de memorie van toelichting bij het voormelde programmadecreet. U  vindt de lijst ook bij de publicaties hiernaast;
  • het verlengd uitfaseren van het verlaagd tarief voor het storten van PST-residu's en het invoeren van een apart verlaagd tarief voor niet brandbare, niet recycleerbare slibresidu's van PST-installaties;

Tenslotte zal vanaf 1 januari 2017 de jaarlijkse indexering van de heffingstarieven gebeuren op basis van het indexcijfer van de maand november (i.p.v. december) van het voorgaande jaar zodat de geïndexeerde tarieven voor het komende jaar al begin december zullen bekend zijn.