Woonzone Wervik

 

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 18 percelen, verdeeld over 4 locaties.

Locatie 1: Wijk Molenmeers (Sint-Jansstraat 41 tot 55, enkel onpare nummers)

Locatie 2: Verkaveling Lindenhofstraat (Lindenhofstraat 14 tot 22, enkel pare nummers, en Koekuitstraat 17)

Locatie 3: Verkaveling Koekuittraat (Koekuitstraat 9, 13 en 15)

Locatie 4: Grond zonder nummer aan de Oliekotstraat

Een plan van de locaties en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op alle locaties werd er vroeger gestort. Op locaties 2 en 3 waren er gemeentelijke stortplaatsen, op locaties 1 en 4 werd er illegaal gestort.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 03.11.2017 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek wordt op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd. De eventuele sanering zal door de OVAM ge(pre)financierd worden.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat is de planning?

De bodemsaneringsdeskundige start met plaatsbezoeken eind 2017, waarna een planning voor het veldwerk zal worden opgemaakt.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.