Woonzone Aalst: siteonderzoek is afgerond

  • 25 oktober 2018

Het siteonderzoek voor de woonzone Aalst begon in het voorjaar van 2016 met een grote bewonersvergadering. In het verleden vonden hier verschillende mogelijk vervuilende activiteiten plaats. Je vond er steenbakkerijen, textielfabrieken, lederbewerking, chemische industrie, metaalnijverheid, een modder- en slijkdepot, een garage/carrosseriebedrijf en een stookolieopslag.

De OVAM liet een bodemonderzoek uitvoeren op 24 locaties, die samen 459 gronden tellen. Inmiddels zijn de resultaten bekend: slechts vier gronden moeten gesaneerd worden.