Woonzone Boechout

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone bestaat uit vier locaties:

  • locatie 1: Oude Steenweg 114 tot 136 (even nummers) en Molenlei 41 en 45 – 15 percelen
  • locatie 2: Alexianenweg 18a tot 28 (even nummers) en Alexander Franckstraat 229-237 – 8 percelen
  • locatie 3: Janssenlei 18 – 1 perceel
  • locatie 4: Weverstraat 42/44 – 1 perceel

Plannen van elke locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Locatie 1: Oude Steenweg

Op deze locatie was, een stortplaats voor huishoudelijk- en inert afval aanwezig. Tijdens het onderzoek bleek dat er op het terrein de recuperatie van oude stenen plaatsvond en dat er afbraakmateriaal en steenpuin van afgebroken huizen werd gestockeerd. De exploitatie is gestart in de jaren 1970. Nadien werd de locatie verkaveld (1990).

Locatie 2: Alexianenweg en Alexander Franckstraat

Op deze locatie was tot de jaren 1990 een onderneming van openbare werken, NV Blondé & Vansteenbeek, gevestigd. Er was een niet-vergund magazijn aanwezig voor de opslag van oude werkmaterialen en voertuigen. In 1996 werd het magazijn gesloopt, waarna het terrein verkaveld en bebouwd werd.

Locatie 3: Janssenslei

In de jaren 1960 was op deze locatie een plastiekverpakkingsbedrijf, Wuyts Transbox NV, actief in het vervaardigen van voorwerpen in kunststof. Dit bedrijf was aanwezig tot 2003. In 2009 werden er appartementen op de locatie gebouwd.

Locatie 4: Weverstraat

Op dit perceel waren gedurende 200 jaar de brouwerij 'De Reiger' en een brasserie aanwezig. In 1943 werd er een vergunning verleend aan de brouwerij 'Vremderbier' voor brouwerij en limonadefabriek. In 1984 werd gegund aan het bedrijf NV Zephyr-Vremde voor het vervaardigen van koelinstallaties. Dit bedrijf is in 2009 gestopt. Nadien werden er op de locatie appartementen gebouwd.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 9 mei 2016 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek werd uitgevoerd op initiatief en op kosten van de OVAM.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

Locatie 1: Oude Steenweg

Er werd een verontreiniging met zware metalen, PAK en BTEX in het vaste deel van de aarde vastgesteld. Deze verontreiniging wordt gelinkt aan de opslag van materialen.

Verder bodemonderzoek is niet noodzakelijk.

Daarnaast werd op één perceel een verontreiniging met minerale olie vastgesteld in zowel het vaste deel van de aarde als in het grondwater. De bron van de verontreiniging is onbekend. Er werd een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd.

Verdere maatregelen zijn ook op dit perceel niet nodig.

Locatie 2: Alexianenweg en Alexander Franckstraat

Er werd een verontreiniging met zware metalen, PAK en minerale olie in het vaste deel van de aarde en van nikkel in het grondwater vastgesteld. Deze verontreinigingen worden gelinkt aan de stalling van afgedankte voertuigen en aan de opslag van bouwafval.

Verder bodemonderzoek is niet noodzakelijk.

Locatie 3: Janssenslei

Er werd een verontreiniging met nikkel in het grondwater vastgesteld. Deze verontreiniging is mogelijk afkomstig van de activiteiten van het voormalige plastiekverpakkingsbedrijf.

Verder bodemonderzoek is niet noodzakelijk.

Locatie 4: Weverstraat

Er werd een verontreiniging met zware metalen in het vaste deel van de aarde vastgesteld. Deze verontreiniging is afkomstig van puin en grondverplaatsing van de afgebroken fabriek op het terrein. Er werd een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd.

Verdere maatregelen zijn niet nodig. 

Hebt u nog vragen ?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.