Woonzone 'Doelveld' in Kontich

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 31 gronden aan Doelveld en de Duffelsesteenweg in Kontich. Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Van 1996 tot 2000 was op deze locatie het metaalverwerkend bedrijf Cras Al nv actief. In 2006 werden de gronden verkaveld en verkocht aan particuliere eigenaars. De gronden zijn nu grotendeels bewoond.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 19 augustus 2015 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en is conform verklaard op 7 januari 2015. U vindt het sitebesluit en de conformverklaring bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn geruststellend. In het vaste deel van de aarde werden licht verhoogde waarden voor zink en benzo(a)pyreen gevonden die geen enkel risico vormen. Er is dus geen bodemsanering noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen . U kunt ook de OVAM contacteren.