Woonzone Eeklo

Aanleiding van dit woonzoneproject

De stad Eeklo en de OVAM hebben op 3 juli 2012 een samenwerkingsverband ondertekend waarin is opgenomen dat de OVAM een woonzoneproject zal uitvoeren in Eeklo.

Meer over deze overeenkomst

Naar aanleiding van deze overeenkomst werd door de bodemsaneringsdeskundige Envirosoil nv, in opdracht van de OVAM en in samenwerking met de stad Eeklo, een lijst opgemaakt van mogelijke locaties die in aanmerking komen voor opname in het woonzoneproject. Uit de studie blijkt dat de textielnijverheid een belangrijke activiteit was in het verleden van de stad Eeklo. Op deze locaties werd als eerste een siteonderzoek uitgevoerd.

Meer informatie vindt u hier.

De OVAM heeft het woonzoneproject in Eeklo met 12 locaties verder uitgebreid. Het betreft opnieuw locaties die bewoond zijn en waar vóór 1995 activiteiten plaatsvonden die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt.

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is opgesplitst in 12 locaties:

 • locatie 1 : Raverschootstraat 1 – 21 en Tieltsesteenweg 2, 6 en 8 (16 percelen)
 • locatie 2: Gulden Sporenstraat 49- 65 (9 percelen)
 • locatie 3 : Raamstraat 11 (1 perceel)
 • locatie 4 : Boelare 115 (1 perceel)
 • locatie 5 : Molenstraat 206 (1 perceel)
 • locatie 6 : Oostveldstraat 242 (1 perceel)
 • locatie 7 : Kaaistraat 1 (1 perceel)
 • locatie 8 : Molenstraat 2 – 12 (4 percelen)
 • locatie 9 : Boelare 81 (1 perceel)
 • locatie 10 : Gentsesteenweg 45 – 63 (10 percelen)
 • locatie 11 : Balgerhoeke 122 (1 perceel)
  Dit perceel werd toegevoegd naar aanleiding van het bodemonderzoek dat in het kader van het woonzoneproject 'Eeklo textielnijverheid', uitgevoerd wordt op de buurpercelen Balgerhoeke 116 – 120 . Tijdens dit onderzoek bleek dat ook op dit perceel de voormalige risico-activiteiten (leerlooierij) plaatsvonden.
 • locatie 12 : Visstraat 13 (2 percelen)
  Deze percelen werden toegevoegd naar aanleiding van het bodemonderzoek dat in het kader van het woonzoneproject 'Eeklo textielnijverheid', uitgevoerd wordt op de buurpercelen aan de overkant van de Visstraat Tijdens het onderzoek bleek dat deze percelen ook gelinkt waren aan de voormalige fabriek.

De plannen waarop de locaties werden aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone, vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Volgende activiteiten hebben op de 12 geselecteerde locaties plaatsgevonden:

 • locatie 1 : fabriek voor scheikundige meststoffen 'Jacobsen – Calewaert' (vanaf 1887)
 • locatie 2: fabriek voor schoencrème en kachelglans 'Gebroeders Leliaert – Gilbeert' (vanaf 1933)
 • locatie 3 : blinkfabriek met stapelplaats voor ontvlambare stoffen 'René Leliaert' (vanaf 1931)
 • locatie 4 : spiegelfabriek met verzilvering 'P.V.B.A. Ondernemingen van Glaswerken 't Meetjesland' (vanaf 1956)
 • locatie 5 : koper – en aluminiumgieterij 'Camiel Van Damme' (vanaf 1936)
 • locatie 6 : plaatslagerij met verfspuitinstallatie 'Julien De Wulf' (vanaf 1955)
 • locatie 7 : werkhuis voor het vervaardigen van loodaccumulatoren 'Clement Carnewal en Frans De Jonge' (vanaf 1934)
 • locatie 8 : werkhuis voor het emailleren en polijsten van velotoebehoren en het aanbrengen van verven, vernissen en dekmiddelen 'M. Wegge en P. Vande Genachte' (vanaf 1923)
 • locatie 9 : werkhuis voor vernikkelen van fietsonderdelen 'Prosper Van de Velde' (vanaf 1921)
 • locatie 10 : ijzergieterij 'Florin – Van Lancker' (vanaf 1909)
 • locatie 11 : leerlooierij en ververij voor konijnenvellen 'Jozef Verhasselt' (vanaf 1926)
 • locatie 12 : garage met benzinetank, behorend tot de voormalige textielfabriek Goethals

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De gronden zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 24 februari 2015. Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 14 juli 2016. U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

Het siteonderzoek is afgerond.

Voor alle locaties geldt dat geen bodemsanering noodzakelijk is. Er werd op enkele locaties een verontreiniging met zware metalen en/of PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen) vastgesteld, maar er is geen sprake van aanwijzingen dat deze historische verontreiniging een ernstige bedreiging vormt. De verontreiniging wordt gelinkt aan puin in de bodem, mogelijk afkomstig van de voormalige gebouwen op het terrein of aanwezig in grond die werd aangevoerd om het terrein te nivelleren.

Ter hoogte van locatie één werd een overschrijding van de bodemsaneringsnorm voor kwik vastgesteld. Voor deze verontreiniging werd een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd. Er gaat geen risico uit van de kwikverontreiniging. De OVAM adviseert aan eigenaars met een moestuin om de gebruiksadviezen over gezond tuinieren toe te passen.  Deze gebruiksadviezen vindt u terug op www.gezonduiteigengrond.be.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.