Woonzone 'Klapgat en school Don Bosco' in Haacht

Aanleiding

In deze woonzone werden in het verleden geen activiteiten uitgevoerd die een risico op bodemverontreiniging geven.

De OVAM had desondanks toch opgemerkt dat bij verschillende bodemonderzoeken in de regio Haacht verhoogde concentraties van kwik in de bodem werden vastgesteld.  De VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, heeft daarom in opdracht van de OVAM een studie uitgevoerd om alle gekende gegevens te verzamelen en te evalueren. Naar aanleiding van deze studie geeft de OVAM aan de bewoners van sommige van de betrokken gronden gebruiksadviezen zoals het wassen van groenten uit de moestuin.

Ook in de grond van de nieuwe verkaveling 'Klapgat' werden licht verhoogde waarden van kwik vastgesteld. Deze verkaveling vormde vroeger één geheel met de aanpalende gronden. Omdat de OVAM geen gegevens had over de 89 aanpalende gronden, werd in opdracht van de OVAM een bodemonderzoek uitgevoerd.

Op de school Don Bosco werden er in het verleden werken uitgevoerd waarbij in de grond ook licht verhoogde waarden van kwik werden vastgesteld. Hoewel deze grond verwijderd werd, werd voor alle zekerheid ook daar een bodemonderzoek uitgevoerd.

Waar is de woonzone gelegen?

  • Locatie Klapgat

De locatie bestaat uit 89 gronden, gelegen in Haacht in de driehoek tussen de Rijmenamsesteenweg/Stationsstraat, de Zoellaan en de Sint-Remigiusweg.

  • Locatie school Don Bosco

De locatie bestaat uit 12 gronden aan de Stationsstraat 87 en 89 en Molenveld in Haacht.

Een plan van de locaties en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Hoe pakte de OVAM deze woonzone aan?

De gronden zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 18 oktober 2016. Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 4 mei 2017. U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

In het vaste deel van de aarde werd een verontreiniging van kwik vastgesteld ter hoogte van de volledige site. Er is niet met zekerheid een duidelijke bron van de kwikverontreiniging te bepalen. De meest plausibele oorzaak lijkt het gebruik van kwikhoudende bestrijdingsmiddelen tijdens voormalige landbouwactiviteiten.
De concentratie waren niet van die aard dat verder bodemonderzoek nodig was.

Een bodemsanering is niet noodzakelijk.

Gebruiksadviezen

Uit voorzichtigheid, omdat over de hele site verhoogde concentraties werden vastgesteld, worden volgende gebruiksadviezen voorgesteld:

Algemeen

  • was uw handen na het tuinieren
  • breng geen grond uit de tuin in huis
  • laat kinderen geen grond in hun mond stoppen

Voor de moestuin

  • was de groenten voor consumptie
  • verwijder de buitenste bladeren van kolen en bladgewassen zoals sla
  • schil of pel de knol- en bolgewassen

Het zijn adviezen die algemeen van toepassing zijn bij moestuinieren. De adviezen kan u ook terug vinden op de website www.gezonduiteigengrond.be

Op de percelen waarop geen veldwerk werd uitgevoerd omdat het terrein volledig verhard is, wordt aangeraden om de verharding zoveel mogelijk in stand te houden.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.