Woonzone Kortrijk en deelgemeenten

Aanleiding van dit woonzoneproject

De OVAM en de stad Kortrijk ondertekenden op 9 mei 2012 een samenwerkingsverband getiteld 'Samenwerkingsverband betreffende afval- en materialenbeleid en bodembeheer en - saneringen'.  In deze overeenkomst werd onder andere afgesproken dat de OVAM en Kortrijk gaan samenwerken rond het thema 'potentieel verontreinigde woonzones'. Meer info over deze overeenkomst vindt u hier.

De OVAM startte, in samenwerking met Kortrijk, een site-onderzoek op de gronden waar in het verleden bodemverontreinigende activiteiten werden uitgevoerd en die vandaag gebruikt worden voor bewoning.

Dankzij dit initiatief werd mogelijke verontreiniging van historische activiteiten op deze bewoonde gronden in kaart gebracht.

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 100 gronden, verspreid over 16 locaties in Kortrijk en de deelgemeenten Bissegem, Marke en Heule.

Een plan met daarop de exacte locaties en een lijst van de betrokken percelen vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Er werden diverse activiteiten uitgevoerd zoals de opslag van brandstoffen, metaalbewerking, reinigen van textiel of een drukkerij. Bij de publicaties rechts van deze pagina vindt u een lijst met alle adressen per locatie en de uitgevoerde activiteiten.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De  gronden zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 6 december 2013.  Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 3 november 2015. U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Op locaties 9, 11 en 14 werd er geen bodemverontreiniging vastgesteld. Op locaties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15 en 16 werden verhoogde concentraties vastgesteld, maar is er ook geen bodemsanering nodig.

Voor locatie 12 is wel een bodemsanering nodig door de aanwezigheid van lood in de toplaag, minerale olie en BTEX in het vaste deel van de grond en minerale olie, BTEX en trichlooretheen in het grondwater. Deze bodemverontreiniging is afkomstig van de activiteiten van de voormalige loodwitfabriek.

Alle details zijn terug te vinden in het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering van locatie 12 aan?

De sanering van de vastgestelde bodemverontreiniging op locatie 12 wordt door de OVAM uitgevoerd en ge(pre)financierd.

Bodemsanering is er op gericht om een betere bodemkwaliteit te realiseren.

Bodemsaneringsproject

De manier waarop er wordt gesaneerd wordt, bepaalt het bodemsaneringsproject. Deze studie bepaalt de best haalbare techniek voor de bodemsaneringswerken, rekening houdende met de  situatie op de grond. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken inzake efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en verwachte resultaten. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM. Het kan zijn de betrokkenen tijdens de opmaak van het bodemsaneringsproject gecontacteerd worden om de mogelijkheden te bespreken.

De betrokkenen ontvangen een kennisgeving van de gekozen techniek waarbij zij de mogelijkheid krijgen om eventuele opmerkingen aan de OVAM over te maken.

Na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject, start de aanbesteding voor de bodemsaneringswerken.

Hier vindt u nog meer informatie over bodemsaneringsprojecten.

Bodemsaneringswerken

Tijdens de bodemsaneringswerken wordt de sanering effectief uitgevoerd volgens de techniek die bepaald is in het conform verklaard bodemsaneringsproject. We informeren de betrokkenen tijdig  over de start van deze werken.

Hier vindt u nog meer informatie over bodemsaneringswerken.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.