Woonzone Hubert Van de Vijverstraat en Spletterenstraat in Lokeren

 

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 9 percelen, verdeeld over 2 locaties. De eerste locatie is gelegen aan de Hubert Van de Vijverstraat 15 tot 19 en 26 tot 34 en de tweede locatie betreft een perceel aan de Spletterenstraat 28.

Alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de gronden aan de Hubert Van de Vijverstraat was er vroeger een stortplaats voor inerte afvalstoffen. Aan de Spletterenstraat was er vroeger een bedrijf voor het verwerken van varkens- en koehaar.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 15 december 2017 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit en het gewijzigd sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd. De bodemsanering zal door de OVAM ge(pre)financierd worden.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Er is een bodemsanering nodig op 16 gronden aan de Hubert Van de Vijverstraat en de Tuinwijkstraat.

Wat is de planning?

Het bodemsaneringsproject is ingediend in juli 2021. Na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject, volgt de aanstelling van een aannemer om de bodemsaneringswerken uit te voeren.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen of informatie over het verloop van een ambtshalve bodemsanering. U kunt ook de OVAM contacteren.