Woonzone Middelkerke

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit twee locaties:

Locatie 1
Roger Pietersstraat 1, 3-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 en 34, Kerkhoek en Karel Jonckheerestraat 16 in Wilskerke

Locatie 2
Santhovenstraat 37 in Lombardsijde (en aangrenzende straat)

De plannen waarop de locaties werden aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op beide locaties is een voormalige stortplaats aanwezig.

Locatie 1
Een stortplaats die vermoedelijk dateert van vóór de jaren '50. Er is weinig informatie gekend over deze stortplaats.

Locatie 2
Op deze locatie is een voormalige loopgraaf aanwezig, die opgevuld werd met huishoudelijk afval tijdens de periode 1948 – 1953.

Hoe pakte de OVAM deze woonzone aan?

De percelen werden opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 1 juni 2016 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones.

Wat zijn de resultaten?

Locatie 1
Verspreid over deze locatie werden meerdere boringen uitgevoerd. Er werd geen stortmateriaal vastgesteld. Er werd ook geen verontreiniging vastgesteld in de bodem– en grondwaterstalen.

Locatie 2
Er werden meerdere boringen uitgevoerd waarin stortmateriaal werd vastgesteld. Er werden verhoogde concentraties aan zware metalen en PAK vastgesteld, maar deze zijn niet van die aard dat een bodemsanering noodzakelijk is. Er is geen sprake van een risico.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458  of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 72505

Bodemsaneringsdeskundige
Terra Engineering
Consultancy NV
(Group Van Vooren)