Woonzone Roeselare

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 128 gronden, verspreid over 26 locaties in Roeselare en de deelgemeenten Rumbeke en Beveren.

Een overzichtsplan waarop de locaties werden aangeduid en een lijst van de betrokken percelen vindt u bij de publicaties rechts op deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Er werden diverse activiteiten uitgevoerd zoals een leerlooierij, wasserijen, ververijen, metaalbewerking en stortplaatsen. Op de lijst met de betrokken percelen bij de publicaties rechts van deze pagina vindt u welke activiteit op elke grond werd uitgevoerd.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat 13 februari 2015 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 13 september 2016. U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts op deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones

Wat zijn de resultaten?

Op locaties 7, 8, 21 en 25 werd er geen bodemverontreiniging vastgesteld. Op alle andere locaties werden er verhoogde waarden vastgesteld, maar is er voor de meeste gronden geen bodemsanering noodzakelijk. Slechts voor 1 grond van locatie 19 is er een bodemsanering nodig omwille van de aanwezigheid van sterk verhoogde waarden aan cyanides en minerale olie.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering van locatie 19 aan?

De sanering van de vastgestelde bodemverontreiniging op locatie 19 wordt door de OVAM uitgevoerd en ge(pre)financierd.

Bodemsanering is er op gericht om een betere bodemkwaliteit te realiseren.

Bodemsaneringsproject

De manier waarop er wordt gesaneerd wordt, bepaalt het bodemsaneringsproject. Deze studie bepaalt de best haalbare techniek voor de bodemsaneringswerken, rekening houdende met de  situatie op de grond. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt een aantal relevante saneringstechnieken inzake efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en verwachte resultaten. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM. Het kan zijn de betrokkenen tijdens de opmaak van het bodemsaneringsproject gecontacteerd worden om de mogelijkheden te bespreken.

De betrokkenen ontvangen een kennisgeving van de gekozen techniek waarbij zij de mogelijkheid krijgen om eventuele opmerkingen aan de OVAM over te maken.

Na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject, start de aanbesteding voor de bodemsaneringswerken.

Hier vindt u nog meer informatie over bodemsaneringsprojecten.

Bodemsaneringswerken

Tijdens de bodemsaneringswerken wordt de sanering effectief uitgevoerd volgens de techniek die bepaald is in het conform verklaard bodemsaneringsproject. We informeren de betrokkenen tijdig  over de start van deze werken.

Hier vindt u nog meer informatie over bodemsaneringswerken.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.