Woonzone Sint-Niklaas

Waar is de woonzone gelegen?

De site bestaat uit 28 percelen, verdeeld over 4 locaties.

Deze zijn gelegen aan de: 

 • Oude Molenstraat 144 - 176 (21 percelen), Sint-Niklaas.
 • Hofstraat 134 - 138 (4 percelen), Sint-Niklaas.
 • Dokter Verdurmenstraat 10/Stationstraat 79 (2 percelen), Sint-Niklaas.
 • Antwerpse Steenweg 85 (1 perceel), Sint-Niklaas.

Plannen waarop de locaties werden aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

 • Oude Molenstraat 144 - 176:
  • Oude Molenstraat 144 - 174: voormalige brandstoffenhandel voor kolen, benzine en stookolie (Koolklaas M.G.N.) van 1958 tot 1970.
  • Oude Molenstraat 176: voormalig poederspuiten van klein materiaal (Verschueren Aluminium constructies) van 1980 tot 1990.
 • Hofstraat 134 - 138: een voormalige weverij met ververij en metaalbewerking (NV Waesland) van 1956 tot uiterlijk 1981.
 • Dokter Verdurmenstraat 10/Stationstraat 79: een voormalige ververij (NV Waassche Ververij) van vermoedelijk 1956 tot uiterlijk 1986.
 • Antwerpse Steenweg 85: een voormalige stomerij en ververij (Alfons Vergult) van 1950 tot 1970.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 6 juni 2014 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts op deze pagina.

Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

De eventuele sanering wordt door de OVAM ge(pre)financierd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Het site-onderzoek is afgerond. Er zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk.

Het conformiteitsattest van het site-onderzoek vindt u bij de puyblicaties rechts op deze pagina.

Tijdens het bodemonderzoek namen we, verspreid over elke locatie, stalen van de grond en het grondwater en werden er verschillende analyses uitgevoerd.

Een korte beschrijving van de resultaten:

Oude Molenstraat 144 - 176

Er werd in 1 peilbuis een verontreiniging vastgesteld met arseen in het grondwater. Deze verontreiniging is vermoedelijk een natuurlijk verhoogde waarde in het grondwater.

De verontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de aarde en in het grondwater, die eerder al werd gevonden, werd niet meer vastgesteld tijdens het onderzoek in 2014. Er waren verhogingen voor zware metalen en PAK. Deze verontreiniging kan gelinkt worden aan puin of aan de voormalige opslag van kolen.
Verdere maatregelen zijn niet noodzakelijk.

Hofstraat 134 - 138

Er werd in 1 peilbuis een verontreiniging vastgesteld met arseen in het grondwater. Deze verontreiniging is vermoedelijk een natuurlijk verhoogde waarde in het grondwater.

Dokter Verdurmenstraat 10/Stationstraat 79

Er werd een verontreiniging met zware metalen, PAK en minerale olie vastgesteld in het vaste deel van de bodem. Deze verhogingen worden gelinkt aan de aanwezigheid van puin in de bodem.

Verdere maatregelen zijn niet noodzakelijk.

Antwerpse Steenweg 85

Er werd geen verontreiniging vastgesteld.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt nook contact opnemen met de OVAM.