Woonzone 'Theo Verellenlaan' in Wuustwezel

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone omvat 4 percelen en is gelegen aan de Theo Verellenlaan in Wuustwezel. Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de voormalige percelen 448 K8 en 457 F29 (nu gemuteerd naar 19 percelen) werd er gestort. Tijdens de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek op de voormalige percelen 448 K8 en 457 F29 werd vastgesteld dat er ook stortmateriaal aanwezig is op 4 naburige percelen.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

Na het oriënterend bodemonderzoek van de voormalige percelen 448 K8 en 457 F29 was een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk. Dit beschrijvend bodemonderzoek werd ambtshalve uitgevoerd omdat er vrijstelling van saneringsplicht was verleend voor de voormalige percelen 448 K8 en 457 F29. Tijdens de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek op de voormalige percelen 448 K8 en 457 F29 werd vastgesteld dat ook stortmateriaal voorkwam op 4 naburige percelen.

Het beschrijvend bodemonderzoek werd uitgebreid naar de 4 buurpercelen en werd conform verklaard op 24 september 2012.  Het conformiteitsattest vindt u bij de publicaties rechts van de pagina.

Deze 4 percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 21 februari 2013 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts op de pagina.

In het sitebesluit is weergegeven dat het conform verklaarde beschrijvend bodemonderzoek wordt beschouwd als een site-onderzoek voor de voormalige stortplaats ter hoogte van die 4 percelen.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Er is geen sanering nodig. 

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM.

Contacten

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer31994

Bodemsaneringsdeskundige
ABO nv