Woonzone voormalige Kiezelgroeve - As

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie bestaat uit 22 kadastrale percelen gelegen aan Einder Heibosch zn, Herengracht 74, 79, 81, 83, +84, 85 en zn en Vennekeslaan 33 tot 43 (zowel pare als onpare nummers).

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.
 

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de locatie was er vroeger een kiezelgroeve aanwezig die opgevuld werd met stortmateriaal.
 

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 4 juli 2016 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

Het site-onderzoek werd in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd op 17  juli 2017 conform verklaard. U vindt dit sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

De betrokkenen ontvingen een bodemattest waarmee ze kunnen overdragen.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.
 

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn geruststellend. Uit het sleuvenonderzoek is gebleken dat er geen huishoudelijk stortmateriaal in de grond aanwezig is. Er worden lokaal licht verhoogde waarden teruggevonden voor zink en benzo(a)pyreen in het vaste deel van de aarde en voor nikkel in het grondwater. De bodemsaneringsnorm wordt echter nergens overschreden, er is dan ook geen saneringsnoodzaak.
 

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.