Woonzone voormalige stortplaats 'De Both' aan de Weverstraat en Dreefstraat in Wichelen

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie bestaat uit elf kadastrale percelen gelegen aan de Weverstraat en de Dreefstraat in Wichelen

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de locatie was er vroeger een zandwinning aanwezig die opgevuld werd met stortmateriaal.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 28 november 2016 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek wordt in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd.  De eventuele sanering zal door de OVAM ge(pre)financierd worden.

Algemene uitleg over woonzones

Wat is de planning?

De bodemsaneringsdeskundige zal in de loop van de komende maanden een planning opstellen.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen .  U kunt ook de OVAM contacteren.