Woonzone 'Voormalige textielfabriek' in Dendermonde/Sint-Gillis

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie bestaat uit 34 percelen, gelegen aan de Hemelstraat zonder nummer en nummers 82 tot 120 in Dendermonde/Sint-Gillis.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Van 1950 tot 1980 was er op deze locatie een textielfabriek actief voor het vervaardigen van dekens en dweilen. Begin jaren 1990 werd de locatie verkaveld om er woningen op te bouwen.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 19 augustus 2014 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Het site-onderzoek werd in opdracht en op kosten van de OVAM uitgevoerd en is op 15 juni 2015 conform verklaard. U vindt dit sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten van het site-onderzoek zijn geruststellend. Verspreid over de locatie werden licht verhoogde waarden aan verschillende stoffen aangetroffen, maar deze vormen geen risico. Voor alle percelen die opgenomen zijn in het sitebesluit is er geen bodemsanering noodzakelijk. Voor meer informatie over de aangetroffen stoffen, verwijzen we naar het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen . U kunt ook de OVAM contacteren.

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458
sites@ovam.be
Dossiernummer: 31674

Bodemsaneringsdeskundige
Grontmij nv