Woonzone Wervik

 

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone bestaat uit 18 percelen, verdeeld over 4 locaties.

Locatie 1: Wijk Molenmeers (Sint-Jansstraat 41 tot 55, enkel onpare nummers)

Locatie 2: Verkaveling Lindenhofstraat (Lindenhofstraat 22, Koekuitstraat 17,19, 21 en 23 en Voorhoek z/n)

Locatie 3: Verkaveling Koekuittraat (Koekuitstraat 9, 13 en 15)

Locatie 4: Grond zonder nummer aan de Oliekotstraat

Een plan van de locaties en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op alle locaties werd er vroeger gestort. Op locaties 2 en 3 waren er gemeentelijke stortplaatsen, op locaties 1 en 4 werd er illegaal gestort.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 03.11.2017 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het site-onderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

Voor geen enkele locatie is een bodemsanering noodzakelijk.

Voor locatie 2 bleek er op de gronden aan de Lindenhofstraat 14, 16, 20 en 22 niet gestort geweest te zijn. Deze percelen werden uit de site verwijderd. Er werd vastgesteld dat er wel op gronden werd gestort die nog niet in de site waren opgenomen: Koekuitstraat 19, 21 en 23 en Voorhoek z/n. Deze gronden werden aan de site toegevoegd.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.