Woonzones in Vlaanderen

Ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. De nood aan nieuwe woningen leidde er in het verleden toe dat ook gronden waar vroeger een risico-inrichting was, nu gebruikt worden voor bewoning. Deze gronden zijn soms veronteinigd. Daarom ontwikkelde de OVAM een beleid dat zich specifiek richt op mogelijk verontreinigde woonzones.

Meer uitleg over woonzones vindt u hier

Volgende woonzoneprojecten werden al opgestart:

Contact

OVAM - Klantenbeheer
015 284 138
woonzones@ovam.be