Workshop over stortplaatsbeheer en -valorisatie

  • 21 maart 2018

Op initiatief van drie Europese onderzoeksprojecten rond stortplaatsbeheer en -valorisatie vond op 7 februari een internationale workshop plaats in de kantoren van de OVAM. Het gaat om Smart Ground (Horizon 2020), Cocoon (Interreg Europe) en Rawfill (Interreg NW Europe). De OVAM is partner in beide Interreg-projecten en onderhoudt via Eurelco ook nauwe contacten met Cranfield University (partner in Smart Ground). Meer dan de helft van de 106 deelnemers kwam uit het buitenland.

Geïntegreerde aanpak

Het Smart Ground project is zo goed als afgerond en resulteerde onder meer in een Databank en Decision Support Tool (DST). De demonstratie gaf een overzichtelijk beeld, de testversie is vrij beschikbaar op de website. De recent opgestarte Interreg-projecten bouwen voort op deze ervaringen, met aandacht voor het bredere beleidskader. De OVAM zal instaan voor de vertaling in een beslissingsondersteunend model in twee trappen, dat de kosten en de baten van een project moet schatten. De Cocoon-partners publiceerden een analyse van de actuele beleidslijnen rond stortplaatsbeheer en -ontginning.

In de discussies kwam er een pleidooi naar voren voor een geïntegreerde aanpak van stortplaatsen. Behalve voor de ontginning van afval moet er ook aandacht zijn voor de sociale en ecologische effecten van stortplaatsen in de ruimere omgeving. Een leerproces binnen het wetgevende kader kan leiden tot een specifiekere regelgeving.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Magnus Gislev van de Europese Commissie (DG GROW) benadrukte dat de recentste ontwikkelingen in stortplaatsbeheer en -valorisatie kunnen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Hij moedigde de interactie aan tussen de drie Europese projecten. De OVAM volgt alvast de accenten die binnenkort in de nieuwe projectoproepen opgenomen zullen zijn.