World Cleanup Day: OVAM deed mee!

  • 25 oktober 2018

Het zijn klussen die in de dagelijkse drukte meestal blijven liggen, ook bij de OVAM: dossiers archiveren, de mailbox opruimen, documenten digitaliseren en op de juiste plaats in het documentbeheersysteem zetten ... Daar kwam bij dat de afdeling afvalstoffen- en materialenbeheer onlangs is verhuisd naar een andere plek in het gebouw. En dan waren er nog onze kelders en archiefruimtes, die vol afgedankte meubels en andere spullen stonden. World Cleanup Day was voor de OVAM dus een ideaal moment om een heleboel vliegen in één klap te slaan.

Goed voorbereid

Een grote opruimoperatie begint met een gedegen voorbereiding. Elk team en elke afdeling van de OVAM bepaalde op voorhand wat ze zelf zou archiveren, klasseren en opruimen. Een interne oproep probeerde zoveel mogelijk medewerkers warm te maken voor de gezamenlijke opruimactie. Behalve de eigen OVAM-mensen deden ook heel wat medewerkers van onze medehuurders de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Vlaco een duit in het zakje. Alles samen waren ze met 270 – een indrukwekkende poetsploeg.

De opruimactie vond plaats op vrijdag 14 september, daags voor Cleanup Day dus. Voor de gelegenheid was de OVAM gesloten voor bezoekers. We zamelden zoveel mogelijk materialen gescheiden in: papier en karton, glas, steenachtig materiaal, hout, metaal, pmd, diskettes en cd-roms, kunststoffen, kga, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), en ten slotte textiel. Wat in geen van die fracties thuishoorde, ging in een restafvalcontainer. Herbruikbaar materiaal zetten we zoveel mogelijk opzij voor de kringwinkel.

Tijdelijk containerpark

De fitnessruimte was omgetoverd in een tijdelijk containerpark. Hier verzamelden we de kleinere afvalfracties, de afvalfracties die overdekt moeten worden ingezameld (bijvoorbeeld kga en AEEA) en de herbruikbare materialen. Bij de uitgang van de parking stonden grote inzamelcontainers voor metaal, hout, harde kunststof en grofvuil. Verspreid over het gebouw hadden we papiercontainers gezet.

Het gebouw kreeg ook een grondige poetsbeurt. Alle kasten, bureaus, keukens, lounges en vergaderzalen moesten eraan geloven. Het economaat werd volledig heringericht. De fietsenstalling werd opgeruimd en alle dienstfietsen werden nagekeken en hersteld. Er was ook een team dat in de ruime omgeving van het kantoorgebouw zwerfvuil opruimde.

Verwachtingen overtroffen

Om 4 uur ’s middags was er een afsluitende receptie. Om de resultaten bekend te maken, maar vooral: om al het stof van het opruimen door te spoelen. Van een geslaagde teambuildingdag gesproken!

En nu we het toch over de resultaten hebben: die overtroffen alle verwachtingen. We hebben meer dan honderd archiefdozen en vijfhonderd Jumbo-klasseerdozen gevuld, en meer dan 4 ton papierafval ingezameld. De kringwinkel kwam twee vrachtwagens inladen met 20 m³ herbruikbaar materiaal. En de containers zaten eivol: 40 m³ houtafval, 40 m³ metaalafval, 40 m³ grofvuil en 10 m³ harde kunststof; 6 m³ AEEA, 158 kg glas, 1,5 m³ kga, 0,5 m³ textiel, 0,25 m³ steen, 1 m³ cd-roms en diskettes ... Zelfs digitaal hebben we grote schoonmaak gehouden: de mailboxen waren met zomaar even 13.855 megabyte gekrompen, en we hadden voor 120 gigabyte aan bestanden op het documentbeheersysteem geplaatst. Opgeruimd staat netjes!