Woonzone voormalige Textielfabriek - Plattenakker in Dendermonde


Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen in Dendermonde, ter hoogte van de percelen aan de Plattenakker 1–21, 33–47 (oneven nummers) en aan de Breestraat 32-38 (even nummers).

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.


Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie werd vanaf 1926 de textielfabriek Etablissement Marchant & Stichelmans uitgebaat. In 1982 werd het terrein verkaveld in 28 percelen. De percelen worden hoofdzakelijk bewoond.


Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De gronden zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 9 maart 2017.  Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 22 augustus 2017. U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.


Wat zijn de resultaten?

Het bodemonderzoek is afgerond.

Er werd geen verontreiniging vastgesteld waarvoor verder bodemonderzoek noodzakelijk is.


Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.