Zinkassen

Op het einde van de 19de eeuw vestigde de non-ferro industrie zich in de Kempen. Deze industrie heeft in de regio bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaakt. Naast de rechtstreekse gevolgen van de productie, hebben ook restproducten als zinkassen hun sporen nagelaten. Deze werden vroeger zowel door particulieren als door bedrijven en gemeenten gebruikt om wegen, opritten, tuinpaden en dergelijke te verharden.

Op volgende pagina's leest u welke acties de OVAM samen met andere betrokkenen heeft ondernomen en wat er nog gepland is.