Zuienkerke Landfillmining

ELFM is een concept dat de valorisatie van materialen en energie uit een stortplaats zo duurzaam mogelijk uitvoert met zowel een maximalisatie van materiaalrecyclage als een optimale energieproductie. Dankzij een goede doorgedreven scheiding van de afvalstoffen wordt er een optimale keuze gemaakt.

Al sinds 2012 test de OVAM diverse technieken en combinaties van technieken uit. Zo pakte de OVAM onder meer de stortplaatsen in Hasselt en Evergem  aan.

De OVAM schreef voor dit Enhanced Landfill Mining-concept een opdracht uit voor het innovatief scheiden van gestort afval die aantoont welke stromen vrijkwamen en welke valorisatiemogelijkheden er zijn. Vijf contractanten gingen hier op in en formuleerden een technisch en financieel voorstel.

Intussen lanceerde de OVAM een studieopdracht voor de technische en economische opvolging en de evaluatie van de uitgevoerde scheidingstesten. Hierbij werden volgende vragen bekeken:

  • Welke fracties worden na scheiding bekomen en in welke hoeveelheden?
  • Hoe zuiver zijn de verschillende fracties?
  • Wat zijn de valorisatiemogelijkheden?
  • Wat is de mobiliteitsgraad van de gebruikte scheidingstechnologieën?
  • Wat is de rendabiliteit?

zeefinstallatie en windshifter op voormalige stortplaats in Zuienkerke

Elke contractant kreeg ongeveer 100 ton gemengd stedelijk afval ter beschikking afkomstig van een stortplaats in Zuienkerke, waar momenteel een ambtshalve bodemsanering wordt uitgevoerd. Het afval werd er grotendeels gestort in de jaren 60 en is hoofdzakelijk huishoudelijk van aard. Deze afvalstromen werden door de contractanten gescheiden in deelstromen met het oog op een maximale materialen- en/of energierecuperatie. Verschillende combinaties van scheidingstechnieken werden getest: zeving, bandmagneten, hydrocyclonen, zeefbandpers, windshifting, vormafscheiders, eddy currents, optische scheiding, aquamotor en ballistische scheiding. Op basis van deze test blijkt dat een afscheiding mogelijk is waarbij een groter aandeel van het stortmateriaal kan gerecupereerd worden als Waste to Materials en een beperkt deel als Waste to Energy. Tevens werd on-site een test uitgevoerd om het plastiek-materiaal uit het stortmateriaal te verwijderen via een combinatie van verschillende zeefmethodes en windshifting.

 

Sanering oude stortplaats Zuienkerke, Fragment uit het nieuws van Focus WTV, 14 oktober 2014

Op basis van de resultaten van de scheidingstesten en de visies van de contractanten werden een aantal voorstellen geformuleerd voor verder innovatief onderzoek inzake afvalscheiding.

Brouwerijstraat in Zuienkerke
Zuienkerke luchtfoto
Contact

Katrien Van de Wiele
015 284 375
ambtshalve@ovam.be